Saltar apartados

Kit emprenedor

 

 • S'utilitza per a descriure una activitat, normalment empresarial, que implica una especial dificultat, un repte o una meta que s'ha de superar. 
 • S'utilitza per a denominar a la persona que té la capacitat i habilitat d'assumir els regs característics que implica engegar una iniciativa empresarial.
 • S'utilitza per a definir el prototip ideal i teòric del/l'emprenedor/a a partir de certs atributs personals. A partir d'aquest perfil, cada emprenedor/a pot reconèixer els seus punts forts i febles.
 • Empresa derivada d'una empresa mare o matriu.
 • Empresa la base de la qual o core és la tecnologia.
 • Empresa de base tecnològica, promoguda per investigadores/és, que explota comercialment la recerca desenvolupada en la Universitat d'Alacant. Es tracta d'una spin-off de la UA.
 • Empresa, generalment de base tecnològica, de nova creació i gran potencial de creixement.

 

 • És una persona que inverteix diners o temps en una iniciativa promoguda per una persona aliena. Inverteixen els seus propis diners, a diferència de les entitats de Capital de risc que inverteixen els diners de tercers. Prenen les seues pròpies decisions d'inversió. Inverteixen en empreses amb els promotors de les quals no tenen una relació de parentiu o amistat. Cerquen guanyar diners, encara que aquesta no siga la seua única motivació per a invertir, ni tan sols la principal.
 • És un finançament massiu que s'obté a partir d'una xarxa. És característic per a l'engegada de petits negocis.
 • Les 3F fan referència a friends (amics), family (família) i fools (bojos),  normalment els primers grups de persones que  poden mostrar interès per invertir en el començament d'un projecte empresarial.
 • És un producte financer per a cobrir petites necessitats de finançament de col·lectius en riscos d'exclusió.

 

 • Es refereix a les rebaixes o descomptes que obté el/l'emprenedor/a per dret en el compliment de les obligacions fiscals o amb la seguretat socials.
 • Poden ser de dos tipus: al capital (financen inversions) o a l'explotació (financen despesa corrent de l'empresa). Són concedides per les Administracions Públiques (local, regional, estatal o comunitària

 

 • Són centres destinats a albergar a les iniciatives emprenedores en les primeres fases de la seua engegada. Els/as nous/as emprenedors/as es beneficien d'un conjunt de serveis que, si foren contractats fora d'aquests centres, suposarien despeses i inversions que comprometrien la viabilitat econòmica en els primers passos.
 • Segons la IASP, International Association of Science Park, un parc científic és una organització, gestionada per professionals especialitzats, que el seu objectiu fonamental és incrementar la riquesa del seu entorn promovent la cultura de la innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores de saber instal·lades en el parc o vinculades a ell. És habitual que aquests parcs oferisquen espais i un conjunt de serveis de valor afegit, especialment enfocats a fomentar la innovació i les sinergies entre les empreses membres del parc. Els parcs científics tenen una forta vinculació amb centres on es realitza recerca, especialment Universitats.
 • És una forma de treball en la qual xicotetes i diferents iniciatives emprenedora duen a terme les seues activitats professionals compartint el mateix espai, reduint costos i inversions en recursos.
 • Les sigles corresponen a Oficina de Transferència de Resultats de Recerca. ¿Què fa una OTRI? més concretament, ¿Què fa l'OTRI de la UA? La seua missió fonamental és aconseguir que la recerca realitzada en la Universitat arribe al mercat i, per tant, a la societat. Existeixen diferents vies per a realitzar aquesta "transferència": col·laborant en projectes de R+D+i amb les empreses, resolent problemes concrets de les empreses, protegint la tecnologia desenvolupada en la Universitat mitjançant patents o altres vies i llicenciant aquesta tecnologia a una empresa ja existent o, per exemple, creant una empresa de base tecnològica.
 • Es tracta de serveis prestats en centres públics, normalment educatius o d'intermediació laboral, en els quals es realitzen activitats de foment de la cultura emprenedora i es dóna suport i orientació als/as emprenedors/as.

 

 • És un document en el qual el/l'emprenedor/a, defineix i avalua totes les definicions i processos d'engegada de la seua iniciativa empresària: estudi de mercat, màrqueting, inversions, producció i estudi econòmic financer. Aquest document és essencial per a prendre decisions sobre l'engegada de la iniciativa i requereix una gran cura per part del/ de la promotor/a de la iniciativa a l'hora de conèixer el seu mercat, el seu producte o servei i les seues capacitats com a emprenedor/a.
 • Un model de negoci descriu les bases  sobre les quals una empresa crea, proporciona i capta valor. El model de negoci és una espècie d'avantprojecte del projecte empresarial.
 • El Business Model Canvas, o Canvas, és una eina (un  llenç) que  ens permet descriure el nostre model de negoci mitjançant nou mòduls bàsics. Aquests nou mòduls cobreixen les quatre grans àrees d'un negoci: client, oferta, infraestructura i viabilitat econòmica. www.businessmodelgeneration.com .
 • És l'estudi que permet al/l'emprenedor/a prendre o planificar la decisions sobre la base del coneixement dels diferents escenaris als quals es pot enfrontar una vegada engegada la seua iniciativa. Requereix un alt grau d'acte-coneixement que es pot obtenir a través d'un DAFO, i del desenvolupament d'una estratègia de màrqueting amb la poder intervenir abans situacions del mercat.
 • És l'estudi que determina si la iniciativa emprenedora és viable o no a partir d'un coneixement exhaustiu de les inversions i d'una previsió realista dels ingressos. Se solen tenir en compte tres escenaris: realista, pessimista i optimista, amb els quals es prenen decisions d'engegada o de revisió d'alguns o tots els aspectes del pla d'empresa o de la idea.
 • És la capacitat que tenen les persones per a resoldre problemes d'una manera original. La creativitat és un component indispensable en els processos de definició i desenvolupament de productes i/o serveis potencialment comercialitzables. També té la seua aplicació en totes les dimensions de la gestió empresarial.
 • Es refereixen a la implementació de les solucions creatives en nous productes o serveis o a la dotació de noves funcionalitats als ja existents, i la seua posada en el mercat.

 

Projecte ua:emprende


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Twitter: https://twitter.com/ua_emprende

Facebook: https://www.facebook.com/uaemprende

E-mail: uaemprende@ua.es

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464